NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Apply for job

Please enter correctly all your informations.

    Me rastin e aplikimit konfirmoj se te dhenat e plotesuara jane te sakta dhe se ne qoftese pranohem ne pune konfirmoj te sjelle deshmite e nevojshme sic jane patent shoferi, konfirmimi i vendbanimit si dhe konfirmim nga gjykata se nuk jam i denuar ose ne procedure gjygjesore. Kur ju klikoni butonin 'Apply' you agree that E N L.L.C. process your data. Your data administrator is E N L.L.C. - Prishtina. The personal data provided here will be processed for the purpose of review, analysis, statistics, or various contact by the administrator of this site.