NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Apliko për punë

Ju lutemi të shënoni të dhënat e sakta.

    Me rastin e aplikimit konfirmoj se te dhenat e plotesuara jane te sakta dhe se ne qoftese pranohem ne pune konfirmoj te sjelle deshmite e nevojshme sic jane patent shoferi, konfirmimi i vendbanimit si dhe konfirmim nga gjykata se nuk jam i denuar ose ne procedure gjygjesore. Kur ju klikoni butonin 'Apliko' ju pranoni që E N L.L.C. të procesojë të dhënat e juve. Administrator i të dhënave tuaja është E N L.L.C. - Prishtinë. Të dhënat personale të ofruara këtu do të procesohen me qëllim të shqyrtimit, analizës, statistika, apo kontaktim të ndryshëm nga administratori i kësaj faqeje.