NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Mëso më shumë për N'Postomatin


Kliko këtu

Lësho hapësirën tënde me qera

Plotesoni formen e më poshtme nëse keni ndonjë hapësire që mendoni se mund të jetë e përshtatshme për vendosjen e N'POSTOMATIT.
Ne do të ju kontaktojmë në qoftesë shohim interes për lokacionin tuaj.


    Kur ju klikoni butonin 'Dërgo të dhënat' ju pranoni që E N L.L.C. të procesojë të dhënat e juve. Administrator i të dhënave tuaja është E N L.L.C. - Prishtinë. Të dhënat personale të ofruara këtu do të procesohen me qëllim të shqyrtimit, analizës, statistika, apo kontaktim të ndryshëm nga administratori i kësaj faqeje.