NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Kush jemi ne?

N'post është kompani e cila ofron shërbime moderne të dërgesave të pakove dhe kryesisht jemi të fokusuar në logjistikën e shitjeve online.
Jemi të parët që kemi investuar seriozisht në këtë biznes duke definuar standard të ri në këtë industri në zhvillim.
Risitë që do t'i sjellim tregut do të jenë të shumta dhe qëllim i yni është që të përkrahim zhvillimin e tregtisë përmes Interentit.

Deri më tani kemi investuar në flotë komplet të re të veturave, qendrën e sortimit, zhvillimin e aplikacioneve mobile si dhe jemi duke investuar në rrjetin e makinave vetësherbyese digjitale për pranim dhe dërgim të pakove të quajtuar N’Postomat.

Në afat prej 2 vitesh do investojmë edhe në qendrën tonë mbështetëse të E-commerce-it të quajtur N'hub, ku shitësit do të kenë mundësi të kontraktojnë kryerjën e shërbimeve të pranimit të mallrave, magazinimit, procesimit të porosive, dërgesës së porosive tek klientët e fundit