NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Gjurmo Adresën

Kjo është mënyra më e shpejtë për të kontrolluar statusin e dërgesës suaj. Nuk ka nevojë të telefononi Shërbimin me Klientin – rezultatet tona online ju ofrojnë progresin në kohë reale dhe të detajuar të dërgesës suaj gjatë lëvizjes së saj të shpejtë nëpër rrjetin e N'post-ës.