NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Çka përmbanë N'Postomati?

Ekran me prekje

Ku ju kryeni veprimet e nevojshme si Pranimit apo Dorëzimin e porosive

POS për pagesa

Kryeni pagesën me të gjitha kartelat bankare për porosinë që pranoni apo dorëzoni

Kamerë dhe LED

Gjatë pranimit merr imazhe mbi perdoruesin si dhe ndriqim LED

Skener

Pranuesit dhe dorëzuesit mund të përdorin edhe barkod skenerin pa pasur nevojë të shkruajnë kodin manualisht

Modulariteti dhe dimensionet

NPostomati është modular (me kolona) dhe përbëhet prej Modulit M (që përmbanë modulin kontrullues) dhe moduleve që përmbajnë rafte me dimenzione të ndryshme. Modulet e rafteve janë 4 tipe A B C D dhe dallojnë për nga madhësia e pakove që pranojnë. Në një lokacion mund të vendoset së paku 2 module deri në numër të pa kufizuar të moduleve (kolonave) varesisht prej hapesires dhe kerkeses sone qe mund te kemi.

Gjërësia: 50cm

Thellësia: 63cm

Lartësia: 195cm