NPOST | Shërbimi Postar më i besueshëm në Kosovë

Si ta përdorim N'AGJENT?

si ta dërgojmë raportin e naftës?

Duke perdorur kartelat e pompave qe kemi marreveshje, mbusheni veturen me derivatet perkatese Nafte nese vetura eshte me nafte dhe Benzine nese vetura eshte me benzine. Pas mbushjes se derivateve me kartelen perkatese mirret fatura nga pompa e benzines. 

Raportimi 
1. Permes Aplikacionit N’AGJENT tek menyja Raporti i Naftes.
Skenohet QR kodi ndodhet brenda ne veture si dhe tek kapau i rezervarit qe procedura e raportimit te filloje.

 

3. Me kimik/laps ne fature shkruhen tabelat dhe numri i kilometrave nga odometri (instrument tabela).

4. Ne aplikacion N’AGJENT plotesohet Raporti i naftes me te dhenat e kilometrave dhe sasine e litrave si dhe fotografohet deshmia e fatures. Fotografia duhet te behet ne pozicionin ku qarte shihet edhe odometri si dhe fatura.  (shih shembujt e fotove ne vijim te pozicionimit te fatures dhe marrjes se fotografise si deshmi)

5. Te dhenat e Raportit te Naftes ngarkohen ne server dhe pritet Konfirmimi nga Menaxheri i flotes ne ditet ne vijim. 

Fatura fizike duhet te dorezohet ne Baze te NPOST ne rastin e pare te mundshem, ose obligativisht 1 here ne muaj.Duk2

Klikoni Raporti i Naftes
Skenoni QR kodin e Vetures
Fotografimin beni ashtu qe te duket Km e shkruara me dore, odometri si dhe sasia e litrave

Si tË kryhet SERVISI dhe MIREMBAJTJA E VETURES

1. Shiko të gjitha kërkesat me kujdes.

2. Të dërgohet vetura në vendin e kërkuar për mirëmbajtje.

3. Pas mbarimit të fotografohet fatura dhe dëshmia se vetura është në gjendje të rregullt.

4. Te fotografohet fatura e pjeseve te nderruara ose sherbimeve te cilat jane kryer.

5. Nese koha per mbarimin e kerkeses eshte shtyer 2 her at’her nuk mund te shtyhet me shume.


– Nëse vetura është për servisim, atëher pas përfundimit do të kërkohet aprovimi nga menaxheri.